Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Липсва ми програмирането… От близо 1 година не съм писал нищо сериозно. Което не е особено добре като идея. Но времето ме унищожава. Мразя факта, че работата ми не ми позволява цели нощи пред компилатора и разговорите с Исси. И двете чудесии ми липсвате.