Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Добър ден.

Бях почнал пак да пиша някакви любовни глупости.
После си казах… Щооо?

Сега нека споделим важните неща: чипс, шоколад, пяна за бръснене, чорапи. И легло.
Пет е магическо число.