Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Всичкото жени е еднакво.

Без изключения.
Как няма един сериозен човек деа…