Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Да видиш отново нещо в нечии очи.
Понякога хората губим вяра в цвета на живота.

А той е… червен, зелен, жълт… и най-важното лилав.

На къде ли се накланят везните този път?
Сякаш не знаем отговора.
Везните.