Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Днес ме питаха, какъв е смисълът на живота ми.

Казах си… това е много философски въпрос. А с годините прогресивно затъпявам. Всъщност май колкото повече задължения имам, толкова по-малко мисля за глобалната картинка. Някак ми се губи общата представа за нещата. После се замислих и в главата ми изникна една много красива песен на БТР.

И тогава се сетих, какъв е смисълът.

Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

“Facing this unbearable fear like meeting an old friend”
“Time to die, poor mates, You made me what I am!”

Nightwish- The Kinslayer

А ти каза- ” е гати опрадванието”

Някои неща ти се забучват яко в главата.

Бу. ;> (знам, че я мразиш)