Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Дъжд, дъжд, дъжд.

Да вали. Небето да се разтвори.

Да измие всичките лайна.

И да вали.

Да вали, да вали.

А аз да се разхождам под него и да му се радвам.
Отдавна знам, че ще го правя сам.
Както Ан каза, човекът, който е за теб трябва да ти направи палачинки.
А аз добавям, че трябва да ги изядете под дъжда.
Колко време мина от последните ми палачинки… ;>