Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Деветте месеца официално изтекоха.

Наказанието беше поето в цялата му сила.

От днес съм свободен да бъда същия задник, какъвто съм бил винаги.

Край.

И отново, надявам се някога да ми простиш.

Ти не го заслужаваше.