Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Фата моргана.

Това са мечтите ни. И надеждите. Силно изкривени през хоризонта реалности, до които не можеш да се докоснеш. Протегни ръка към необятното. Живей с копнежите си, малко човече. Те няма да станат нищо повече.