Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Навсякъде двойки!

Искам да съм обвързан! Не съм създаден за да съм сам. Имам нужда да се грижа за някого! Мамка му!