Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

- Имам въпрос.

- Да?

- Къде е истината?

- Истина ли? В наше време тя е демоде.