Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

dido8909: на гара Самотна?

nirvich: Тя е затворена. Вместо това влакът минава през Гара за двама.

Понякога харесвам оптимизма ти.

Благодаря ти. ;>