Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Празно.
Безидейно.
Безплодно.
Мъртво.

Отиване.
Виждане.
Вървеж..
Заедно. И не.

Път.
Някога.
Кажи ми.
Къде си?

Уютно?
Тук.
На топло?
Сухо.
В обичта.

Леглото- празно.
Стаята- самотна.
В нощта…

А спомените крещят-
Обичах те.
Обичам те.
И ще.

Малката топла ръка.