Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

В този живот съм сигурен в три неща.

1. Че ще умра.

2. Че имам средно голяма пишка

3. И най-важното- какво усещам към теб.

Интересното на чувството е, че не се влияе от заобикалящите злобни факти и погледи. Сефте е толкоз… бла!  И човекът с многото думи, остана бемълвен.

Тушеее