Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Едно си обещах, след  края, преди последното начало. Никога повече няма да допусна някой като теб да ме прави на глупак.  Толкова години познанство. Имаше смисъл. Научих нещо трудно от теб. Но благодарение на теб се превърнах в Задника в който съм. Задник, се научи да пърди.

Благодаря ти!