Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Те всички казваха, че имат нужда някой да ги спаси. Помня, как го чух за пръв път. Чудя се… Всички вие сте плевъплъщение на една и съща сила.  Всички вие, които сте се появявали в различни периоди, сте едно и също нещо. Понякога имам чувството, че постът е един. И различни хора застават на него. И той никога не остава вакантен. За да напусне един, се появява друг.  Страх ме е, че историята се повтаря в зародиш. Дали този път отново ще се случи същото?