Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Кажи ми за важните неща - една топла ръка. Един любопитен поглед.  Да се чувстваш комфортно в света около себе си. Да превърнеш тясното пространство в широка усмивка. Да усещаш света като въздуха, вливащ се в теб рано сутрин.  Когато всички спят. Когато е нередно да си вън. И въпреки това си там. И виждаш един застинал свят. Чувстваш се необяснимо спокойно. И го правиш отново- поемаш дълбоко въздух. Започва един нов Ден.  Най-редно е да вървиш на изток.  За да го видиш в цялата му Красота.
За любов ме питаха. Любота не съществува им казах. Има само малките красиви моменти, когато си сам със себе си - по Изгрев. Изток.

А в повечето песни се пее за любов…