Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Понякога чудил ли си се, дали снимката за некролога ти е вече направена?

Понякога животът губи смисъл. Може би е  вече факт.