Искам да си спомниш.

Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Радиото. Ръцете. Как щяха да ме бият първия път. Сладкарницата.  Азиатско. Странно, панирано и студено. Сладкарниците. Абсурдното китайско. Пицата, която мразим.  Китайското, което обичаме. Прегряване. Безкрайна пустота.  Лъч надежда. Пустота. Лъч надежда. Пустота.  Счупената плочка. Желанието да убивам. Четръвтия етаж на триетажната сграда.Песен. Път. Далечен. Усещане за близост.

Предчувствието за нощта.

Искам да си спомниш.