Музика

Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Честно казано,  отказах се откомерсиалната музика, в момента в който чух Over the hillas and far away. Във варианта на Nightwish. Напоследък обаче, какво напоследък близките няколко месеца се пренесох доста по-назад във времето. Във времето на Pink Floyd, на Queen, Scorpions,Rainbow. И изведнъж осъзнах. Колко повърхностно звучи сегашната музика. И колко красива е била музиката преди години.

Защо вече никой не се опитва да направи нещо такова?

Поне опит.

Не тацувам.

Но за тази песен бих направил изключение.