Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Ако истински желаеш нещо.  ако истински искаш да си до някого. Ако действително си готов на всичко за него. Бори се! БОРИ СЕ! Б О Р И   С Е ! Ако целият свят е срещу теб. Ако се чувстваш изоставен. Сам. Дълбоко в собствения си ъгъл- студен, и обвит в тъмнина. Усмихни се! УСМИХНИ СЕ! У С М И Х Н И  С Е !  Няма такава опция като нерешим проблем. Няма война, която да не може да бъде спечелена. Няма усмивка, която не може да бъде дадена. Няма любов, която не може да бъде споделена.  И когато действително ти пука за някого, си готов да го обичаш дори и от разстояине. Толкова близо, и същевремнно толкова далеч- зад преградата от чувства, зад фразата “просто приятел”, зад несигурноста на погледа. Трудно е. Истинско е. И толкова животински болезнено…