Две.

Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Здрасти, казах
Исках да умра.
Но това  лесно бе.
и никог истински не съм го желал .
животът е това, което ме направи аз.
Аз съм това, - съграждащо битието си.
И усещаш в себе си неща.
две на брой.
Едното вярва, трепти.
другото отдавна вече тук не е.
Липсва ти това.
което някога наричаше съдба.
Чувството на истинност.
танца на дъжда…
В една посока тръгнах аз.
по друг път си ти.

и вече няма значение… нека си вали

Поняка ми е трудно да изразя какво точно чувствам. Не че ти трябва да знаеш. (: