Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Днес беше интересен ден. Важното е, че идва 13-ти. Това ще ме откъсне от тия лайна, в които съм затънал. Или ще затъна още повече? Всичко си има референтни граници.