Съзнание

Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Пусто
Празно.
Превъртане.
И отново пускаш старата лента.
С надеждата  пак да се случи.
Но това е просто  един стар,  прашен,
черно-бял филм, лишен от смисъл.
Под звуците на една докосваща песен.
Къпейки се във фонтана от емоции.
Наречи го живот.