Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Имаме си вече нов изглед. Темата е готическа, както сигурно виждате. (:   Ако някой се интересува от готически теми, http://www.creative-wallpapers.com/wordpress-themes-templates.html (от където я и изтеглих), има наистина невероятни неща.  Това е за сега. по-късно днес, пак (: