Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Коя беше тя? Милото същество от сънищата ти? Кучката от реалността ти?  Цветната усмивка на сивия фон на същността ти?  Смехът й, който плашещо напомняше на твоя? Или пък просто красивата непозната, с която те срещна случайноста?  Никога няма да откриеш отговора на този въпрос.   Сега нея я няма. Не знаеш до колко ти харесва. Не знаеш до колко е правилно.  Знаеш, че е малко тъжно, леко оптимистично, и определено срещу течението на чувствата ти. Но някой ти беше казал, че сърцето било просто мускул. Всичко е в главата ти. Ти тогава се помъчи да обясниш на този някого, нали? Опитасе да обясниш студената празнина, която чувсташе в гърдите си. Опита се да му разкажеш за нежния трепет, и съвършенната хармония. Искаше да му покажеш музиката, която сърцето ти  прави, когато тя е тук…   И все пак в неговите очи всичко си остана просто химия. В твоите… любов, каквото не беше изпитвал до сега. В нейните? В нейните очи можеше да прочетеш толкова много… И нищо от това не е било, и никога няма да бъде вярно. Коя беше тя? Усмихнатото и истинско същество, което ти прочете грешно? Или дяволският превъплътител,  искащ да закуси със душата ти?

Let the new era begin.
Or the game?
Or…