p(5)

Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Генадии- едно самочувствие в пенсия.  Представете си, че имаме мъжки и женски индивид. В един момент те стават едно. Тя и той. Тя и тя. Той и той. Хората са странни. То и то?  и когато това се случи, ражда се нещо нечувано, и невиждано. Анормално явление в нашия свят. Човекът вече не е собственост на самочувствието. То се оттегля.  Рядко се случва истиниски. Но така беше станало с Генадии. Човекът му беше щастливо влюбен, и обвързан. Генадии беше едно прашясало самочувствие. И въпреки това, навремето беше един от най-добрите в шпионирането. Трябваше ми. Трябваше някой да следи човека на Стамат. И Генадии беше идеален за тази роля…