Плодовете на нашето приятелство.

Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Това гласеше една капачка от Куинсче, което изпих наскоро. Плодовете на нашето приятелство. Те горчат.