Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

На днескашния ден се навършва точно една година от един вълшебен миг.  Глупаво е, че те няма. Изборът е твой. Липсваш ми.