Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Ти си едно малко чудо. Може да не си червенокосо, обаче си чудо. :)  Ако не знаеш, да знаеш.