Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Писмено обещавам, ако успея да си взема всички изпити на тая сесия дето идва, втория семестър на втори курс да се стегна с адреналина който имах първия семестър на първи курс. Обещах!