Flames to Dust

Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

-Сигурен ли си? - попита тя.
-Сигурен съм.- отговори той - няма да си повече герой в тези неща.
-Но защо?
-Защо ли? Да, наистина, защо ли…

Двете невъзможности се разделиха. Тя тръгна по собствените си цветни представи за път. Той… Той искаше  сам да създаде живота си.  Без фалшиви радости, без фарсове, без голи твърдения.  без чувства. Без плач. Той беше просто един сив камък, който за момент си беше решил, че  в същността си може би не е камък. А тя- тя обичаше да лети.  Беше изтъкана от чувства. Нежни, тихи и жестоки. И по каменните му очи, се стекоха мраморните сълзи на нещо измъчено и смачкано. А в огледалото стоеше едно преродено същество, готово за бой. Никога повече нямаше да позволи това да се случи. Никога, по никакъв начин.