Reborning

Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Отново съм тук. И ще те пречукам. Бавно, и методично. Седмицата е 12-та. Скоро ще започне 13-та. До 15-та ще те счупя на две.  Ако не знаеш, да знаеш.