Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Истината е, че явно не съм добър човек. Мислиш ли? Защото аз смятам, че само ти можеш да кажеш, що за човек съм. Аз винаги бих бил… необективен. Пристрастен. Самокритичен. Тъпо е да си мислиш, че е четвъртък, а то да се окаже петък… имам усещането, че съм загубил цял ден от живота си. ИСКАМ СИ ПЕТЪКА! ВЪРНИ МИ ГО!