Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Добро утро, пъпеши! Кратките поустове са забавни. Добро утро, и на лишеите. :)