на Еми.

Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Там където.

http://www.youtube.com/watch?v=Uhdajt0C1sE

И все пак ти - http://www.youtube.com/watch?v=oeg9Af7q9Jw ,

Въпреки, че http://www.youtube.com/watch?v=pjXGGaWk59o ,

емблематика. 

благодаря ти, че ме накара да повярвам.

и все пак Я има.