Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

дъждовно и мрачно.  и толкова пусто… не знаеш ли? заради теб повярвах дори и в толкова абсурдно нещо като съдбата. заради теб се усмихвах тихо, на теб казах толкова много неща. на теб поверих от най-съкровенните късчета от душата си. теб обичах и обичам.  теб единствено исках.  а ти ми направи услуга и избяга. не е ли тъжно това? Ябълка на раздора, черна и прогнила.  ти не ми направи услуга. ти ме уби. уби всичко в мен. няма го вече онзи живец. има само дъжд. дъждовно е. и мрачно. и толкова пусто…  това не е услуга. това е… това е черна, тъжна и безлунна нощ.