Стената.

Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Стената на самотата. Това, с което се ограждаш, когато се пазиш от хората. Това, което си, за да не те наранят. И дрън и дрън и дрън.

Не звучи като мен нали? Всъщност, аз съм безчувствено говедо.  Много хора могат да го потвърдят. И въпреки това, от време на време някоя тухличка се размества. Е, вече я наместихме, и пак съм шибано безчувствено говедо. Мууу. Всъщност, говедата Мууу ли правеха? Не знам, не ме бърка. Говедо е сборно за крава, бик, вол. А волът е бик без топки.  Горкичкият…  Знаеш ли, писна ми да съм добричък. От днес нататък, нещата няма да са такива. Искаш безчувствен период? Имаш го.