Шеметче…

Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Искам да ти кажа колко си специално.  И усмихващо. И радващо. И греещо. И…

Нали? ^_^