Отиваме на изпит

Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Днес е втори дубъл от сагата ала ТЕТ. Да видим какво ще стане. Този път като че ли разбирам задачите повече, обаче тоерията мамата си ибало. Да минем задачите, пък теория може и на есен. Молете се за мен (: