Dream you puppet… You master will come…

Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

Ако те е страх да си помислиш, как би го направил? Ако те е страх даже да си го представиш, как ще го направиш реалност? Ако те е страх да мечтаеш, как би могъл да живееш?  Tell me my friend, какво мислиш за “утре”? Имаш ли мечти, свързани с новия изгрев?Имаш ли копнежи и желания? А  искаш ли те да станат реалност? Можеш ли да ги превърнеш в реалност? Копнежите и желанията по мечта, блян, по даден  човек…  Имагинерното разстояние. Размитата единица. Къде си? Порочният кръг… Аз те искам, ти го искаш, тя ме иска, аз искам теб…  Странно е. И никога не е както трябва. И в един имагинерен свят, всичко би било перфектно. Страх ли те е да мечтаеш? Аз сънувам… Странно е,  думите за “мечта”, и “сън”, се препокриват… Dream… Traum… Съвпадение? Сънищата са нашите мечти без задръжките на страха. Тогава съзнанието е отворено към мислите, към най-съкровенното… И все пак, страхуваш ли се да мечтаеш? Искаш ли с мечтите си да си да управляваш живота си?   Моите фигури са белите. Една игра?