Всеки батко си има батко….

Author: NeMo  |  Category: Обща каТегория

   Това е една гениална есенция.  Казано на по-литературен език, винаги има някой над този, който си мислиш, че е най. Всеки батко, си има батко. Просто уникално добре звучи.  Ако срядите в нечетна седмица не ме довършат, то нищо не може да го направи. Меко казано отчаяно ми е, но така ще бъде. Казаха ми- Въпрос е на свикване… Какво свикване, аз два пъти си минах покрай колата, и не осъзнах, че е там. Името си не мога да кажа. Въпрос на свикване. На когото не му е било на главата, той може да приказва с лека ръка за това. Аз честно, в момента съм пред психологически срив.  Толкова много неща имам да правя, толкова малко време имам…  Просто няма накъде повече…